KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Členovia Vedeckej a edukačnej internej grantovej agentúry

Členovia:

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
Prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
Doc. PhDr. et. Mgr. Peter Ondria,PhD.
Doc. Ing. Josef Abrhám, PhD. – Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR
Doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR