KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Členovia Vedeckej a edukačnej internej grantovej agentúry

Predseda: PhDr. Andrea Jankurová, PhD.

Členovia:

PhDr. Petronela Šebestová, PhD.
prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.
doc. PhDr. et. Mgr. Peter Ondria,PhD.
doc. Ing. Josef Abrhám, PhD. – Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR
doc. PhDr. Rastislav Kazanský, PhD. – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, SR