KONTAKT

Vysoká škola Danubius

Richterova č. 1171

925 21 Sládkovičovo

Slovenská republika

tel : 031 773 28 11

Uskutočnené pracovné zahraničné cesty

Joškar Ola, Marijská republika, Ruská federácia

Vysoká škola v Sládkovičove má od roku 2012 podpísanú zmluvu o medzinárodnej spolupráci aj s Povolžskou štátnou technologickou
univerzitou v Joškar Ole (ďalej PŠTU). Spolupracujeme s dvoma jej fakultami, zameranými na štúdium verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych štúdií. Minulý rok tu s prednáškou na tému Vysoké školy v SR v systéme európskeho vzdelávacieho systému vystúpil doc. Alexander Randin, CSc. z katedry  právnych dejín FPJJ. V dňoch 15-17. októbra dostal na Povolžskú technickú univerzitu pozvanie prof. Miroslav Daniš, CSc. na profesorskú prednášku: Miestna samospráva v SR,  skúsenosti a perspektívy. Okrem prednášky absolvoval stretnutia s rektorom Povolžskej univerzity, prof. E.M.Romanovom s dekankou  Fakulty riadenia a práva, prof. N. I. Larionovou a ďalšími odborníkmi spríbuznených odborov. Diskutovali o ďalšej možnej spolupráci. Dohodli sa na vydávaní dvojitých diplomov v rámci štúdia verejnej politiky a verejnej správy a štúdia sociálnych štúdií.  O uvedené štúdium tu prejavilo záujem niekoľko študentov, takže naša vysoká škola začala s prípravou pre možné spustenie takéhoto štúdia v rámci magisterského stupňa vzdelávania. V letnom semestri príde na mesačnú diplomantskú stáž na VŠS študentka PŠTU. Spolupráca medzi oboma vysokými školami sa bude realizovať aj v rámci výmeny odborných príspevkov do odborných .periodík, ktoré vydávajú obe naše vysoké školy. Naši kolegovia majú možnosť publikovať v karentovanom odbornom časopise Vestnik PŠTU (sekcia riadenie a ekonomika).